ATMOS DC underforbrændingskedler er effektive trækedler med en målt virkningsgrad mellem 85 og 89%, foretaget efter EN 303-5. Kedelserien omfatter størrelser fra 14 kW til 70 kW.  

Med korrekt tilslutning til akkumuleringstank opnår Atmos virkningsgrader på niveau med de bedste oliekedler på markedet.  

Kedlen er meget let at benytte, blandt andet fordi den påbyggede røgsuger gør kedlen mindre følsom overfor variationer i brændslet samt overfor skorstenens udførelse og træk.